Obiteljska biciklijada

Biciklom
do zdravlja
2021

Subota 18. rujna
2021. u 10 sati

Bundek – Jezero Kipišće (Sv. Nedelja)

Udruga Biciklom do zdravlja

Organizator:

Image

Pokrovitelji:

Grad Zagreb – gradski ured za zdravstvo
Grad sv. Nedelja
Dom zdravlja Zagreb-zapad

Vidimo se na startu na Bundeku za:

Image
Mapa Bundek Kapišće - ruta 2021

Ruta obiteljske biciklijade

Obiteljska biciklijada kao sportsko-rekreativna i javno-zdravstvena manifestacija vozi se po savskom nasipu sa startom u Zagrebu – park Bundek i ciljem Sveta Nedjelja – Jezero Kipišće.

Cijelim putem u duljini od 20 km vozit će se u pratnji vodiča, a prilikom dolaska na Samoborsku cestu pa do cilja u Svetoj Nedelju – Jezero Kipišće biciklijada će imati pratnju policije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih sudionika. Za sudionike će  biti osigurana i okrijepa vodom i izotoničnim napitcima na nekoliko lokacija uzduž planirane rute.

Napomena sudionicima
Biciklom do zdravlja 2021

Sudionici voze na vlastitu odgovornost.

Biciklijada će se organizirati i održati vodeći računa o svim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite.  Isto uključuje kontrolu sudionika na način da će se mjeriti tjelesna temperatura te će se uzeti svi potrebni podaci od sudionika u cilju sprječavanja zaraze korona virusom.

Broj sudionika će biti ograničen, a sve radionice i aktivnosti održat će poštujući potreban  razmak i sve epidemiološke mjere.

Sudionicima će se na cilju osigurati zaštitne maske.

Program i prijava sudionika

Zbog ograničenog broja sudionika i poštivanja epidemioloških preporuka molimo vas popunite Obrazac za prijavu

Image
Program
Vrijeme Aktivnost

0d 8:00

Okupljanje sudionika na Bundeku (Zagreb)

9:00-10:00

Edukativni programi u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar koji će uključivati vježbe zagrijavanja, rastezanja i pripreme za utrku, edukacija o prehrani

10:00

Start biciklijade

12:00

Planirani dolazak u Svetu Nedelju jezero Kipišće

Od 12:00

Edukativni program u Svetoj Nedelji uključuje edukacijska savjetovanja vježbe i radionice u organizaciji:

    • Doma zdravlja Zagreb - Zapad koji je osmislio tematska interaktivna predavanja i radionice namijenjene djeci, mladima i aktivnom odraslom stanovništvu , sa fokusom na obitelj. Putem radionica vršiti će se edukacija zdravih stilova života, prevenciji rizičnih ponašanja i zaštiti zdravlja, što uključuje pravilnu prehranu, higijenu i oralnu higijenu i tjelesne aktivnosti.
    • Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice koja će održati vježbe relaksacije i opuštanja tijela nakon sportsko rekreativnih aktivnosti
    • Hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovni razred za djelatnost  sanitarnog inženjerstva, koji će održati radionice utjecaja okolišnih čimbenika (boravka u prirodi) na zdravlje i prevenciju bolesti
    • Hrvatske komore fizioterapeuta koja će održati iskustvene radionice uz anketiranje sudionika vezeno za  utjecaj aktivnog načina života - pokreta na zdravlje pojedinca
    • Hrvatska psihološke komore koja će održati procjenu motivacije sudionika te održati iskustveno - edukativnu radionicu Kako održati i povećati motivaciju?

Zabavni program - uključuje glazbeni program te raznu ponudu jela i pića.

Nacionalni program

Ova biciklijada dio je nacionalnog  programa naziva „Biciklom do zdravlja“ namijenjenog  svim građanima RH, koji je zamišljen, prvenstveno, kao javnozdravstvena akcija s ciljem promoviranja bicikliranja kao zdravoga načina života i uključivanja bicikla u svakodnevni život građana/pacijenta.

Program je planiran kroz nekoliko zasebnih događaja u 2021. i 2022. koji su krenuli iz Zagreba i Svete  Nedelje te bi se u istom sadržaju i programu nastavili i u drugim gradovima i mjestima diljem Hrvatske.

Pri tom se poglavito stavlja naglasak na inicijativu organiziranja stalnih zdravstvenih centara po zdravstvenim ustanovama, koji bi organizirano i u kontinuitetu sa stručnjacima različitih profila (liječnik opće obiteljske medicine, fizioterapeuti, kineziolog, itd..) organizirali i provodili zdravstvene aktivnosti u cilju prevencije i promocije aktivnog načina života (hodanja, trčanja itd..i bicikliranja kao alternativnog i poželjnog terapijskog sredstva).

Partneri

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
•	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice
•	Hrvatska komora zdravstvenih radnika Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva
TZ Grada Sveta Nedelja
Udruga
Hrvatski savez dijabetičkih udruga
DUKHA Bikes
Vuk Vrhovac
Hrvatska komora medicinskih sestara
Škola za medicinske sestre Vrapće
Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara
Image
© 2024, UBZ
Powered by Tko zna>zna
Image
Image
Image
Image